રાશીફળ

વેપાર

મંગળવાર, 25 સપ્ટેમ્બર 2018 (16:00 IST) Closing

પાકિસ્તાન બોર્ડર પર જે પ્રકારની હરકતો કરતુ આવ્યુ છે તેને જોતા શુ ઈમરાન ખાનની શાંતિ વાર્તા અંગેની ભલામણ માનવી યોગ્ય છે ?