પ્રોફેસર - શું તુ મને સત્તરમી સદીના વૈજ્ઞાનિકો વિશે જણાવી શકે છે? વિદ્યાર્થી- હા સર, તેઓ બધા મરી ગયા
પપ્પા: બેટા, શું તને ખબર છે કુતુંબ મિનાર કોણે બનાવડાવ્યો? બેટો: કુતુબમિનાર એબકે બનાવડાવ્યો. પપ્પા : ...
એક દિવસ શિક્ષકે ગોપીને પૂછ્યુ - ચાલ, ગોપી ઉભો થા, હું આજે તારુ જી.કે ટેસ્ટ કરુ છુ. શિક્ષક - બતાવ, આ...
શિક્ષક (સોનુને) બતાવ, દુનિયા ગોલ છે કે ચપટી ? સોનુ - દુનિયા ન તો ગોલ છે કે ન તો ચપટી, મારા પપ્પા કહ
પપ્પા - બેટા, શુ તુ જાણે છે કે કુતુબ મીનાર કોણે બનાવ્યુ ? પુત્ર : કુતુબુદ્દીન એબકે પપ્પા : શાબાશ બ...
પ્રોફેસર : શુ તુ મને સત્તરમી સદીના વૈજ્ઞાનિકો વિશે બતાવી શકે છે ? વિદ્યાર્થી - જી સર, તેઓ બધા મરી ગ
કંજૂસ રામૂ - ભાઈ સાહેબ, ઘી શુ ભાવ આપ્યુ ? દુકાનદાર - 220 રૂપિયા કિલો. રામૂ - 2 રૂપિયાનું આપો. દુકાન...
સાહેબ(નોકરને)- શુ તમે ગાંડો કે ઉલ્લુ સમજો છો. નોકર - સાહેબ હુ આટલો વહેલો કેવી રીતે બતાવી શકુ છુ, હુ...
અજયના પપ્પાના ગળામાં ટાઈ બાંધેલી જોઈ તો તેમણે પૂછ્યુ કે - પપ્પા શું છે ? તેના પપ્પાએ હસીને જવાબ ટાળ...
એકવાર હાથી અને ઉંદર વચ્ચે લડાઈ થઈ ગઈ. હાથી ઉંદરને મારવા દોડ્યો. ઉંદર દરમાં ઘૂસી ગયો. થોડી વારમાં ઉંદ...
સોનુ (મોનુને) મને તો આંખ બંધ કરીને પણ દેખાય છે. મોનૂ(આશ્ચર્યથી) શુ દેખાય છે ? સોનુ - અંધારુ.
પ્રેમી - પ્રિયા, શુ હું પહેલો જ પુરૂષ છુ જેણે તને પ્રેમ કર્યો છે ? પ્રેમિકા - હા, તમે પહેલા જ પુરૂષ...
એક દિવસ એક જાડી સ્ત્રી બસ સ્ટૉપ પર ઉભી હતી, તેને જે સાડી પહેરી હતી તેના પર બહુ બધા નાના મોટા વિમાનોન...
મહેમાન : 'તમારી ઘરે ગયા વર્ષે બિલાડીનુ બચ્ચુ હતુ એનુ શુ થયું ? ગટ્ટુ : તમને સાચે જ ખબર નથી ? મહેમા
પિતાજીએ પોતાના મસ્તીખોર બાળકને - કુણાલ તે ફરી પડોશવાળા અંકલને હેરાન કર્યા, મેં તને કહ્યુ હતુ ને કે મ...
એક શિક્ષકે પોતાના વિધાર્થીઓને વ્યાકરણ ભણાવી રહ્યા હતા, તેમણે વિદ્યાર્થીઓને પૂછ્યુ - મોહન મીઠાઈ ખાવાન...
દૂધવાળો - માસી, આજે ભેંસે દૂધ ઓછુ આપ્યુ છે,તેથી ઓછા દૂધમાં ચલાવજો. માસી - એ તો મને પહેલાથી ખબર હતી, ...
મુલ્લા નસીરુદ્દીનનો ગધેડો ખોવાયો છતા તે ઈશ્વરની કૃપા એવું વારંવાર બબડી રહ્યો હતો. કોઈએ તેને કહ્યુ કે...
ગ્રાહક(વેઈટરને) આ શાકમાં કેટલુ મીઠુ નાખી દીધુ છે, તમે લોકો ચાખીને પણ જુઓ છો કે નહી ? વેઈટર - સોરી સ...
બેટા- તને ઈનામ કેવી રીતે મળ્યુ ? પુત્ર - વાદ-વિવાદમાં એક કલાક બોલવા માટે. પિતા - સરસ, પણ વિષય કયો હત...
LOADING