વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ - જોડી

બુધવાર, 23 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ - લાલિયો છે સરસ

સોમવાર, 21 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ - I Love you શબ્દની શોધ

રવિવાર, 20 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- સોનુની સુહાગરાત

શનિવાર, 19 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- પેશાબ ન આવવું જોઈએ

શુક્રવાર, 18 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- જોજે ઝગડો નહી કરીશ

શુક્રવાર, 18 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- કોઈ કડવું અનુભવ

ગુરુવાર, 17 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ - ટોપ સીક્રેટ

બુધવાર, 16 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- શરારતી જોક્સ

મંગળવાર, 15 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ -માનો કે તે મારી છે.

મંગળવાર, 15 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ - એય ભોળી....બબૂચક

મંગળવાર, 15 જાન્યુઆરી 2019

ગુજરાતી જોક્સ- તે મારો મિત્ર નથી

મંગળવાર, 15 જાન્યુઆરી 2019
LOADING