વધુ જોક્સ

ગુજરાતી જોક્સ - પત્ની થઈ આતુર

શનિવાર, 17 નવેમ્બર 2018

બકો- માથાના દુ:ખાવાની ગોળી આપો ...

શુક્રવાર, 16 નવેમ્બર 2018

નરેન્દ્ર મોદી Vs રાહુલ ગાંધી

ગુરુવાર, 15 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોકસ- બીપી વધી રહ્યુ છે

મંગળવાર, 13 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોકસ- ટેંશન સાથે ઉંઘ

રવિવાર, 11 નવેમ્બર 2018

ગુજરાતી જોકસ - જોક્સ નંબર 1

મંગળવાર, 30 ઑક્ટોબર 2018

ગુજરાતી જોક્સ- પત્નીથી વાત કરો

મંગળવાર, 30 ઑક્ટોબર 2018

ગુજરાતી જોક્સ -વાસણ નહી ધોય

રવિવાર, 28 ઑક્ટોબર 2018

જોક્સ - દારૂડિયાની બુદ્ધિ

શુક્રવાર, 26 ઑક્ટોબર 2018
LOADING