અનોખુ વિશ્વ

આગમાં બળી ગયો ભિખારીનો ખજાનો !!

ગુરુવાર, 14 જાન્યુઆરી 2016

વળગાડ જેવી ઘટનાઓ શું છે.

શનિવાર, 3 ઑક્ટોબર 2015
ફિલ્મોમાં અનેક વાર મજાકમાં સ્ત્રીને ઘોડા પર બેસીને પરણવા જતી જોઇ છે, પરંતુ સાચુકલી દુનિયામાં અને ખાસ...
રાજસ્થાનનાં માઉન્ટ આબુના શિવગંજમાં એક મકાનને 500 ફુટ દુર ખસેડવાની કવાયત ચાલી રહી છે. સાંભળીને તમને ન...