ફિલ્મ સમીક્ષા

હવે ગુજરાતની અર્બન ફિલ્મો બોક્સ ઓફિસ ગજવી રહી છે. ત્યારે આપણુ ઢોલીવુડ ખરેખર એક નવો રંગ ધારણ કરી રહ્ય...
નાની વાતને કહેવામાં જો વધારે સમય લાગે તો તે વાત પોતાની અસર ગુમાવી દે છે. આ જ મુશ્કેલી 'લવ ખિચડી'ની સ...
ગુજરાતી ફિલ્મોના પ્રતીભાશાળી કલાકારો પણ ગુજરાતી ફિલ્મો કરતા હિંદી ફિલ્મોમાં વધારે રસ દાખવે છે. અને પ...
આજે બોલીવુડની ફિલ્મોની સાથે-સાથે ભારતના સ્થાનિક ફિલ્મ જગતે ઘણી પ્રગતિ કરીને સફળતાના શિખરોને શર કર્યા...