હિન્દુતહેવારો

ફૂલ કાજળી વ્રત કરવાની વિધિ

ગુરુવાર, 9 ઑગસ્ટ 2018
શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ કહ્યુ છે કે જ્યારે જ્યારે ઘર્મ પર સંકટ આવ્યુ છે, ત્યારે ત્યારે...

પતિના આયુષ્ય માટે karwa chauth

શુક્રવાર, 10 ઑક્ટોબર 2014
સૌભાગ્‍યવૃદ્ધિ, પતિનાં દીર્ઘાયુ માટે વિશિષ્ટ એવી વટસાવિત્રી વ્રતનો પ્રારંભ મંગળવારથી થયો છે. જયારે આ...
LOADING