હિન્દુતહેવારો

ફૂલ કાજળી વ્રત કરવાની વિધિ

ગુરુવાર, 9 ઑગસ્ટ 2018
શ્રીમદ ભાગવત ગીતામાં ભગવાન શ્રીકૃષ્ણએ કહ્યુ છે કે જ્યારે જ્યારે ઘર્મ પર સંકટ આવ્યુ છે, ત્યારે ત્યારે...

પતિના આયુષ્ય માટે karwa chauth

શુક્રવાર, 10 ઑક્ટોબર 2014

karawa chauth- કરવા ચૌથ શાયરી

શુક્રવાર, 10 ઑક્ટોબર 2014
karawa chauth- કરવા ચૌથ શાયરી
સૌભાગ્‍યવૃદ્ધિ, પતિનાં દીર્ઘાયુ માટે વિશિષ્ટ એવી વટસાવિત્રી વ્રતનો પ્રારંભ મંગળવારથી થયો છે. જયારે આ...
LOADING