ગુજરાતી શાયરી - પ્રેમ

શુક્રવાર, 30 નવેમ્બર 2018 (16:03 IST)
ચાહુ તો શબ્દોથી વીધી દઉ, ચાહુ તો આંગળી પણ ચીંધી દઉ 
જીતવાની કોઈ જીદ નથી એટલે ને તો પ્રેમથી ભીજી દઉ 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર

LOADING