ગુજરાતી જોક્સ -મને જ ઘૂરીને જોઈ રહ્યા છો..

રવિવાર, 28 ઑક્ટોબર 2018 (14:17 IST)
પત્ની ક્યારે થી પૂછી રહી છું કે 
 
તમારા જીવનની સૌથી મોટી સમસ્યા શું છે 
 
કઈક કહેતા શા માટે નથી 
 
મને જ ઘૂરીને જોઈ રહ્યા છો.. 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર

આગળનો લેખ ગુજરાતી જોક્સ -ઘરમાં પોતું કરેલું