ગુજરાતી જોક્સ- અકબર કોણ હતો ?

શનિવાર, 28 જુલાઈ 2018 (09:26 IST)
અધ્યાપક- અકબર કોણ હતું 
છાત્ર- ખબર નહી 
 
અધ્યાપક- અભ્યાસ તરફ ધ્યાન આપો. ખબર પડશે !  
 
છાત્ર-તમે જણાવી સાહેબ Raju કોણ છે ? 
 
અધ્યાપક-ખબર નહી 
 
છાત્ર- તમારી દીકરી તરફ ધ્યાન આપો,  ખબર પડશે!!! 
 
 
 

વેબદુનિયા પર વાંચો

સંબંધિત સમાચાર

LOADING